КРУГ ЗНАЊА - ВРСТЕ РЕЧИ

Једноставним постављањем круга на одређено поље добијају се основне информације о променљивим и непроменљивим врстама речи

Аутори:

Бранко Крстајић

Писмо: Ћирилица

Прелистај
220,00 рсд

опис

Једноставним постављањем круга на одређено поље добијају се основне информације о врстама речи:

променљивим - именицама, придевима, заменицама, бројевима, глаголима и 

непроменљивим -  прилозима, предлозима, везницима, узвицима.

Kоментар

Остави коментар

Kоментари

На овом производу тренутно нема унетих коментара

слични производи

КРУГ ЗНАЊА - IRREGULAR VERBS

КРУГ ЗНАЊА - КРУГ БОЈА

КРУГ ЗНАЊА - СРБИЈА

КРУГ ЗНАЊА - АЗИЈА

КРУГ ЗНАЊА - АМЕРИКА

КРУГ ЗНАЊА - КАРАЂОРЂЕВИЋИ